Vinhomes Riva City Hải Phòng

+ Chủ đầu tư: Tập đoàn Vingroup- Công ty CP
+ Địa điểm xây dựng: phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.
+ Chức năng: Tập hợp khách sạn và Trung tâm thương mại
+ Năm thiết kế: 2016

Tin Liên Quan