Giới thiệu

A-DESIGN Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực:

 • Thiết kế, thẩm duyệt, thi công, bảo trì hệ thống PCCC
 • Thiết kế, thi công hệ thống cấp thoát nước
 • Thiết kế, thi công hệ thống điện, điện nhẹ
 • Tư vấn thiết kế dhkk
 • Tư vấn thiết kế hệ thống cấp gas
 • Tư vấn thiết kế hệ hạ tầng kỹ thuật
 • Tư vấn giải pháp thông minh cho tòa nhà
 • Vật tư, thiết bị PCCC
 • Vật tư, thiết bị điện
 • Vật tư, thiết bị điều hòa không khí
 • Vật tư, thiết bị khác