Trường mầm non Tuổi Hoa

+ Chủ đầu tư: Ban QLDA Hoàn Kiếm
+ Địa điểm xây dựng: Số 1 Nguyễn Tân Quang, Phường Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
+ Năm thiết kế: 2015

Tin Liên Quan