KHÁCH SẠN THỦY HOA

+ Vị trí xây dựng: Khách sạn Thủy Hoa, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
+ Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Miền Bắc.
+ Năm thiết kế: 2015.

Tin Liên Quan