Sài Gòn Me Linh Tower

+ Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Sabeco Pearl.
+ Vị trí xây dựng: 2-4-6 Hai Bà Trưng, Quận 1, Tp.HCM
+ Năm thiết kế: 2016.

Tin Liên Quan