Trung tâm hành chính – chính trị Bắc Giang

+ Chủ đầu tư: UBND tỉnh thành phố Bắc Giang
+ Địa điểm xây dựng: số 41, phường Ngô Gia Tự, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
+ Năm thiết kế: 2015

Tin Liên Quan